|
Fremtidens Dagtilbud

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunerne i Fremtidens Dagtilbud

Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud gennemføres i tæt samarbejde med 14 kommuner på tværs af landet. 
Klippe-klistre i børnehaven
 

De deltagende kommuner er:

 • Assens Kommune
 • Egedal Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • Herning Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Lejre Kommune
 • Lolland Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Randers Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Varde Kommune.
Kommunerne bidrager til at udvikle og afprøve den pædagogiske model i udviklingsprogrammet.

Udviklingsprogrammet omfatter alle typer af dagtilbud for børn i alderen 0-6 år og involverer derfor både kommunernes dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. I hver kommune deltager ca. 12 dagtilbud (heraf ca. fire legestuegrupper i den kommunale dagpleje) i udviklingsprogrammet. De deltagende dagtilbud er udvalgt tilfældigt til at indgå i projektet, så de deltagende dagtilbud er repræsentative for den samlede gruppe af danske dagtilbud i forhold til størrelse, form og socioøkonomiske profil. De udtrukne dagtilbud vil være involveret i hele den toårige projektperiode, hvor de skal arbejde systematisk og målrettet med følgende kerneelementer i den pædagogiske model:

1. Målrettet og vidensbaseret praksis med afsæt i de seks læreplanstemaer
2. Pædagogisk didaktik (med afsæt i it-refleksionsværktøj)
3. Målrettet, løbende forældreinvolvering
4. Kompetenceudvikling
5. Ledelse
6. It og digitale læreprocesser
7. Udvidet forældresamarbejde om læringsaktiviteter i hjemmet.

De fem første komponenter udgør tilsammen den grundlæggende pædagogiske model, dvs. en understøttende ramme for, hvordan den pædagogiske praksis kan styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. Herudover arbejdes i udviklingsprogrammet med to supplerende modeller, hvor der er fokus på hhv. digitale læreprocesser og udvidet forældresamarbejde i form af læringsaktiviteter i hjemmet.

I programmet afprøves de syv komponenter i dagtilbuddene i tre modeller: 1) BASIS, som består af de første fem komponenter, 2) BASIS + IT, som består af de seks første komponenter og 3) BASIS+HJEM, som indeholder udvidet forældreinddragelse i form af læringsaktiviteter i hjemmet.

Modellerne undersøges i et forskningsdesign, hvor dagtilbuddene tilfældigt udvælges til at afprøve en af modellerne. Selve afprøvningen forløber sådan, at komponenterne gradvist indfases i dagtilbuddene. På den måde opnås viden om effekten af BASIS, BASIS + IT og BASIS + HJEM, men også om de enkelte komponenter hver for sig og i kombination.

Alle dagtilbud skal afprøve BASIS, der indeholder temahæfter for hvert af de seks pædagogiske læreplanstemaer og redskaber til analyse af børnegruppens kompetenceprofil. I BASIS skal dagtilbuddene hver især tilrettelægge og gennemføre strukturerede pædagogiske forløb over 15 uger, hvor der arbejdes med de seks læreplanstemaer ud fra temahæfterne og redskaberne i små børnegrupper.

Udover BASIS skal de fleste dagtilbud også afprøve en ’it-del’ og en ’forældre-del’, hvor de afprøver forskellige digitale læringsredskaber (apps) og understøtter en parallel læringsaktiviteter i hjemmet.

Indholdet i de tre modeller er udviklet i samarbejde med førende eksperter inden for de seks læreplanstemaer og med en række praktikere, herunder både ledere og medarbejdere fra dagplejen, vuggestuer og børnehaver.

Selve afprøvningsperioden er to år, men perioden er nedbrudt i fire halvårlige eksperimentperioder af hensyn til personaleressourcer og børnegennemstrømning i dagtilbuddene.

© Rambøll Management Consulting A/S  -  fremtidensdagtilbud.info  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S    60997918