|
Fremtidens Dagtilbud

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledelse som drivkraft

 
 
Task Forcen for Fremtidens Dagtilbud identificerer professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer som et af de fire centrale pejlemærker for kvalitet i dagtilbud. Herunder professionelt og tydeligt lederskab i de enkelte dagtilbud.

I Fremtidens Dagtilbud er ledelsens rolle i dagtilbuddet koncentreret om tre aktiviteter:
  • Etablering af organisatoriske rammer for det målrettede pædagogiske arbejde
  • Faglig sparring og udvikling af den pædagogiske praksis
  • Facilitering af refleksions- og feedbackkultur i dagtilbuddet.

© Rambøll Management Consulting A/S  -  fremtidensdagtilbud.info  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S    60997918