|
Fremtidens Dagtilbud

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et målrettet forældresamarbejde

 
 
I Fremtidens Dagtilbud defineres målrettet forældresamarbejde ud fra to fokusområder:

1. Organisering af forældresamarbejdet
En god organisering af forældresamarbejdet handler om at skabe klare rammer og systematik for, hvornår og hvordan forældre inddrages som deltagere i arbejdet med barnets/børnegruppens trivsel, læring og udvikling i dagtilbuddet.

2. Relationen i forældresamarbejdet
Den gode relation handler blandt andet om, at pædagoger og dagplejere tager ansvar for at få afstemt de gensidige forventninger med forældrene, herunder forventninger til kommunikationen, opgaverne og ansvaret i samspillet mellem dagtilbud og hjem.
© Rambøll Management Consulting A/S  -  fremtidensdagtilbud.info  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S    60997918