|
Fremtidens Dagtilbud

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En systematisk og målrettet pædagogisk didaktik

 
 
Fremtidens Dagtilbud skal understøtte udviklingen af en målrettet og systematisk pædagogisk didaktik som et bærende element i den pædagogiske model. Dette er en væsentlig forudsætning for at skabe et rigt og dynamisk læringsmiljø i dagtilbuddet. En målrettet og systematisk pædagogisk didaktik indebærer en bevidst planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogisk praksis for og med børnene.
© Rambøll Management Consulting A/S  -  fremtidensdagtilbud.info  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S    60997918