|
Fremtidens Dagtilbud

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den pædagogiske model i Fremtidens Dagtilbud

Som en del af Fremtidens Dagtilbud er der udviklet en pædagogisk model, dvs. en understøttende ramme for, hvordan den pædagogiske praksis kan styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. 
 

Den pædagogiske model i udviklingsprogrammet bygger på fire bærende elementer. De deltagende kommuner afprøver om de bærende elementer kan medvirke til at styrke refleksionskulturen og medvirke til at styrke børnenes sproglige, socioemotionelle og tidlige matematiske opmærksomhed.

Den pædagogiske model er grundstenen i udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud. Dagtilbuddene implementerer den pædagogiske model i egen praksis for at  afprøve om og hvordan den kan medvirke til at styrke et målrettet pædagogisk arbejde og i sidste ende  øge 0-6-åriiges børns trivsel, udvikling og læring
© Rambøll Management Consulting A/S  -  fremtidensdagtilbud.info  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S    60997918