|
Fremtidens Dagtilbud

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stort udviklingsprojekt skal sikre børns trivsel og læring i dagtilbud

Et konsortium med Rambøll Management Consulting i spidsen er blevet udpeget til at gennemføre et omfattende udviklingsprogram, der skal skaffe ny viden om effekterne af det pædagogiske arbejde i dagtilbud.
 
Fremtidens dagtilbud

Hvordan styrker vi børns trivsel og læring i fremtidens dagtilbud? Det skal forsøgs- og forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud forsøge at svare på. Social-, Børne og Integrationsministeriet har afsat 25 millioner kroner til projektet, der skal munde ud i ny viden og konkrete redskaber til det pædagogiske personales arbejde med at få alle børn til at trives og lære så meget som muligt.  

Programmet ledes af Rambøll Management Consulting og udrulles i samarbejde med Center for Børnesprog, Syddansk Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Danmarks Evalueringsinstitut og UC Nord.

- Forskningen peger på, at de tidlige indsatser i 0-6 års alderen betyder mest for børns udvikling og trivsel. Derfor er det helt centralt, at vi får mere viden om, hvilke indsatser der har den største effekt i dagtilbud, så pædagogerne kan blive klædt ordentligt på til at give børnene de bedste forudsætninger for en god fremtid, siger Nicolaj Ejler, direktør i Rambøll Management Consulting.

Om Fremtidens Dagtilbud

I de næste tre år tager cirka 20 kommuner del i programmet. Størstedelen medvirker som forsøgskommuner, mens en mindre del fungerer som kontrolgruppe. Udviklingsprogrammet kommer i naturlig forlængelse af taskforcen Fremtidens Dagtilbud, som i fjor opstillede fire indsatsområder, der er afgørende for at arbejde målrettet med børns læring og inklusion i dagtilbud.

© Rambøll Management Consulting A/S  -  fremtidensdagtilbud.info  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S    60997918