|
Fremtidens Dagtilbud

 
 
 
 
 
 
 
 
 

To publikationer om 0-6-årige børns udvikling og læring offentliggjort

På baggrund af data i Fremtidens Dagtilbud er der udarbejdet to publikationer om 0-6-årige børns udvikling og læring. Det er målgrupperapporter, som er baseret på data, indsamlet før afprøvningen af indsatsen i Fremtidens Dagtilbud gik i gang (baseline-målinger)
 
Fremtidens dagtilbud

Her kan du finde den samlede forskningsrapport.

Her kan du finde en videnspublikation til kommuner med undersøgelsens mest centrale resultater.

Primo 2017 udkommer forskningsrapporten om resultater og effekter af indsatsen i Fremtidens Dagtilbud.
© Rambøll Management Consulting A/S  -  fremtidensdagtilbud.info  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S    60997918